Mašine za skidanje izolacije Komax

Mira 440/440SSF

Mira 440 mašina za skidanje izolacije je odličan izbor za žičane snopove sa velikim proporcijama koaksijalnih ili troosnih (triaksijalnih) kablova. Naročito je pogodna za male do srednjih serija. Rotacioni ravni noževi obezbeđuju visok nivo preciznosti koji je potreban za koaksijalne konektore. Mira 440 obrađuje jednožilni i višežilni kabl, kao i semiflex kablove u Mira 440 SF modelu. Sveobuhvatne funkcije, jednostavno rukovanje i pametan dizajn čine mašinu specijalnom za obradu koaksijalnih kablova.

Tehnički podaci:

Koaksijalni kabl:                Max. spoljašnji prečnik1                         9 mm (0.354 in.)

                                                                Min. prečnik provodnika1                    0.15 mm (0.059 in.)

                                                                Max. broj slojeva                              9

Samo žica:  Poprečni presek provodnika
                                                                (skidanje izolacije)1                          0.02 – 13 mm2 (AWG 36 – 6)

Poprečni presek provodnika
                (uvrtanje)1                                          0.14 – 2.5 mm2 (AWG 26 – 13)

Maksimalni poprečni presek
                provodnika za sečenje1                  2 mm2 (AWG 14 / Ø 1.6 mm)

Generalno:   Max. dužina skidanja izolacije2    40 mm (1.575 in.)

                                                                Max. dužina izvlačenja                   44 mm (1.732 in.)

                                                                Min. granična dužina                      26 mm (1.024 in.)

                                                                Povećanja za rez Æ i dužinu odizolovanja   0.01 mm (0.004 in.)

                                                                Sila hvataljki                                       programabilna  

                                                                Tip noževa                          Rotacioni ravni noževi sa centralizatorima

                                                                Okidač                                  sensor, ekran osetljiv na dodir, opciona pedala

                                                                Interfejs podataka           USB port za vraćanje podataka, barkod skener

                                                                Biblioteka artikala: max. broj artikla          1000

                                                                Sekvencijalna funkcija: max. broj koraka 100

                                                                Biblioteka sekvenci: max. broj unosa       1000

                                                                Max. izlaz / min. vreme ciklusa                   ≤ 650 pcs./h / ≥ 5.6 s 3

                                                                Električna konekcija                        50/60 Hz, 100 – 240 V AC, < 130 VA

Korisnički interfejs                           5” ekran osetljiv na dodir u boji, multi-        tač ekran + odabir

Temperatura okoline za rad         5 – 40 °C

Dimenzije(W x H x D)                    141×292×483 mm(5.5×11.4 ×19in)

Težina                                                   14 kg (31 lbs.)

CE usklađenost                                 Ogovara odgovarajućim CE direktivama o sigurnosti mašina i elektromagnetskoj kompatabilnosti.

1Preporučujemo upotrebu uzorkovanja za žice koje je teško obraditi i žice u granicama specifikacije

2Maksimalna dužina skidanja izolacije se smanjuje za dužinu koja je isečena od kraja.

3Brzina proizvodnje i vreme ciklusa zavise od podešavanja i iskustva operatera.

Send inquiry


Mira 32

Mira 32 kao električna mašina za skidanje izolacije žice je idealan početni model za poluautomatsku obradu žice kada je nemoguće to postići ručnim alatom. Dizajnirana je za žice koje se koriste u automobilskom i industrijskom sektoru i moguće im je skidati izolaciju V-noževima. Mašina sa dugmićima za podešavanje može da obradi žice debljine do 4mm spoljašnjeg prečnika i da skine izolaciju dužine do 25mm. Žice sa jednim provodnikom i unutrašnje žice višežilnih kablova mogu se obrađivati sa punim ili delimičnim skidanjem izolacije.

Tehnički podaci:

Poprečni presek provodnika:                              0.03 – 3.3 mm²                          AWG 32 – 12

Prečnik provodnika:                                              0.2 – 3 mm                                0.008 – 0.12 in.

Spoljašnji prečnik:                                                 0.6 – 4 mm                                0.02 – 0.16 in.

Dužina skidanja izolacije:                                     1 – 25 mm                                 0.04 – 1 in.

Dužina izvlačenja:                                                  2 – 25 mm                                 0.08 – 1 in.

Rezolucija prikaza prečnika reza:                       0.01 mm                                     0.0004 in.

Standardne hvataljke:  L = 14 mm      L = 0.6 in.

Granična dužina:                                              Tanke hvataljke:            L = 11 mm      L = 0.44 in.

                                                                        Opciono kratka dužina: L = 6.6mm     L = 0.16 in.

Tipično vreme trajanja ciklusa:                 oko 3 sekunde

Sila hvataljki:                                                mehanički podesiva

Električni priključak:                                    1 × 100 – 240 V | 50/60 Hz | 40 VA

Priključak za vaduh:                                        5 – 7 bar (0.5 – 0.7 Mpa)                   72 – 102 psi
(samo sa diznom za čišćenje)

Dimenzije (W x H x D)                                      81 x 191 x 352 mm

Težina:                                                                  4.5kg

CE usklađenost: Odgovara odgovarajućim CE direktivama o sigurnosti mašina i elektromagnetskoj kompatabilnosti.

Send inquiry


Cosmic 32M

COSMIC 32M je mašina za obradu žice velike brzine. Ostvaruje visoku preciznost, veliku snagu te može da obrađuje širok spektar žica.

Osnovni tehnički podaci
Veličina žice AWG#12-AWG#32
Dužina svlačenja 1.5 – 25.0 mm
Dužina delimičnog svlačenja Minimalno 1.0 mm
Izolacioni materijali Teflon, Guma, PVC
Težina 4.5 kg
Dokumentacija Pošalji upit


Mira 230

Obrada žice danas uključuje razne kombinacije proizvoda jer zahtevi postaju sve teži. Mira 230 iz Komaxa je odgovor na ovu situaciju. Pruža izuzetno širok spektar primene, jednostavno rukovanje i povećanu produktivnost. Uz posebne funkcije i arhivu uzoraka, Mira 230 postiže visoku razinu kvaliteta. Njena sposobnost pravljenja sekvence čini je prvim izborom za obradu više provodnika.

Osnovni tehnički podaci
Dužina skidanja izolacije 1,5mm–46mm
Maksimalni vanjski dijametar 6,5mm
Presek žice (fleksibilni provodnik-licna) mm2 0.03–8mm2
AWG AWG32–AWG8
Dokumentacija Pošalji upit


Mira 230Q

Mira 230Q ima sve odlike Mire 230 sa dodatnim specijalnim sistemom za kontrolu kvaliteta provodnika ACD (Automatic Conductor Detector). Sistem omogućava detekciju dodira noževa i provodnika te time obezbeđuje maksimalan kvalitet provodnika.

Osnovni tehnički podaci
Dužina skidanja izolacije 1,5mm–46mm
Maksimalni vanjski dijametar 6,5mm
Presek žice (fleksibilni provodnik-licna) mm2 0.03–8mm2
AWG AWG32–AWG8
Dokumentacija Pošalji upit


Mira 340

Programabilna Mira 340 je namenjena za univerzalnu upotrebu sa maksimalnom preciznošću. Mašina je idealna za obradu zahtevnih kablova i izolacionih materijala. Rotirajuća glava sa 4X noževima ima jedinstvene harakteristike koje smanjuju vreme proizvodnje i povećavaju kvalitet. Ovo omogućava da se širok spektar aplikacija pokrije jednom mašinom. Zahvaljujući obradi sekvence, kablovi sa više provodnika i višeslojna izolacija mogu da se procesuiraju na način koji štedi vreme, koji u kombinaciji sa jednostavnim radom povećava produktivnost.

Osnovni tehnički podaci
Presek žice (za skidanje izolacije) 0.013 – 16 mm² (AWG 36 – 5*)
Presek žice (za uvijanje žice) 0.14 – 2.5 mm² (AWG 26 – 13)
Mak. presek provodnika za sečenje 2 mm² (AWG 14 / SP 1.6 mm)
Spoljni prečnik (SP) 8 mm (0,315 in.)
Dužina skidanja izolacije SP ≤ 7.5 mm 0.01 – 72 mm (0.06 – 2.83 in.)
Dokumentacija Pošalji upit


Cosmic 60R

Cosmic 60R je dizajniran za svlačenje košuljica većine multi provodnika ili jednog kabela. Moguće je svlačiti različite veličine žice bez promene noža. Ima jednostavno podesivo dugme za promer rezanja, te digitalan ekran za promer rezanja.

Osnovni tehnički podaci
Veličina žice AWG#5-AWG#14
Dužina svlačenja 20 – 90 mm
Dužina delimičnog svlačenja Minimalno 10 mm
Izolacioni materijali Teflon, Guma, PVC
Težina 20 kg
Dokumentacija Pošalji upit