Zadnje generacije mašina za obradu provodnika zahtevaju izrazitu fleksibilnost i obradu na visokim brzinama. U tim uslovima Komax nudi sisteme koji obezbeđuju optimalno rešenje za brže obeležavanje, manje karaktere i pouzdaniji rad sistema za specifične aplikacije.


Industrijski ink-jet štampači

Sistemi omogućavaju potpunu integraciju s Komax mašinama te pokrivaju široku paletu zahteva za obeležavanje pri velikim brzinama. Detalji >

Hot stamp

Dizajniran na dokazanom sistemu, Hot stamp omogućava minimalno vreme konverzije bez korišćenja alata te je kompatibilan s Komaxom 24. Detalji >


Industrijski laserski štampači

Industrijski laserski štampači Laselec prvenstveno su razvijeni za aeronautičku industriju, šta znači da podrazumevaju visoku preciznost. Detalji >