МИКОМ-МЦ дооел е дел од групацијата Mikomgroup, која преку 25 години продава и дава целоса подршка на блиску 2.000 различни машини за обработка на проводници и кабли, како и машини за индустриско обележување на производите. Mikomgroup преку своите фирми го покрива подрачјето на Словенија, Хрватска, БиХ, Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија и Северна Грција. Групацијата е фокусирана на две индустрии: обработка на проводници и кабли во автомобилската и електронската индустрија, етикетирање на поединечни производи како и нивно паковање.

­