Specijalne mašine

Mašine za bandažiranje kablova (high volume cables)

Ove mašine se koriste za kablove koji se proizvode u velikom broju i serijskoj proizvodnji, odnosno proizvodi se veliki broj komada. Mašine imaju rotirajuću glavu, kojom rotiraju ubačeni proizvod, a sama traka se lepi na proizvod uzdužno glavom za nanošenje trake. Postoji više verzija mašina u zavisnosti od procesa koji se rade, tako da jedna mašina može obavljati više procesa, bandažiranje, lepljenje etiketa, obeležavanje trakom itd…

Mogu se bandažirati različite vrste kablova, kao na primer:

  • HSD-Cables
  • Seat belt tension cable
  • Seat belt reminder cable
  • Key less entry antenna
  • Radio antenna
  • Cable for hatchback modul i mnogi drugi
Pošalji upit
Bandaziranje kablova Bandaziranje kablova

Mašina za izradu SCR tuba

Mašina nanosi žicu za grejanje u određenom koraku (razmaku) na tubu, zatim bandažira i učvršćuje žicu za tubu izabranom trakom. Nakom procesa bandažiranja mašina odseca tubu na zadatu meru.

Ceo proces je programabilan i kontroliše se pomoću HMI software-a.

Pošalji upit
SCR tube SCR tube

Mašina za finalnu montažu

Mašina za finalnu montažu može biti potpuno prilagođena potrebama kupca. Ova mašina može da obrađuje nekoliko procesa u različitim koracima, a u zavisnosti od stepena automatizacije i želje kupca. Moguće je postavljati različite naljepnice, klipse, vezice, obeležavanje trakom (spot taping),takođe je moguće uraditi kontrolu kvaliteta urađenih proizvoda kao i mnoge druge procese.

Pošalji upit
Finalna montaža Finalna montaža

Mašina za formiranje tube od izolacione trake

Mašina može da koristi različite vrste izolacionih traka. Ova tehnologija se najviše koristi u zaštiti harnesa od spoljnih uticaja kod kamiona i autobusa. Mašina može da formira tube različitih dimenzija od traka različitih materijala i u potpunosti je programabilna.

Pošalji upit
Formiranje tuba Formiranje tuba

Mašina za obeležavanje i sečenje creva

Mašina se koristi za sečenje creva različitih dimenzija, dužina i materijala kao i za njihovo markiranje i obeležavanje. Mašina se izrađuje u potpunosti skladno potrebama kupca i od toga zavisi njen stepen automatizacije.

Pošalji upit
Obeležavanje i sečenje creva Obeležavanje i sečenje creva

Mašine za izolovanje I formiranje namotaja generatora velikih snaga

Ove mašine se koriste za izolaciju unutrašnjih namotaja generatora velikih snaga kao što su vetro generatori, generatori za hidroelektrane i mnogi drugi. Odlikuje ih velika stabilnost u radu, robusnost i mogućnost korišćenj različitih materijala trake itd.

Pošalji upit
Izolacija namotaja generatora - Kabatec Izolacija namotaja generatora - Kabatec