Industrijski ink - jet štampači

Zadnje generacije mašina za obradu provodnika zahtevaju izrazitu fleksibilnost i obradu na visokim brzinama. U tim uslovima Komax nudi sisteme koji obezbeđuju optimalno rešenje za brže obeležavanje, manje karaktere i pouzdaniji rad sistema za specifične aplikacije.

M1630 Jet BC

Osnovni tehnički podaci

Integracija s Komax mašinom: TopWin 1, TopWin 2, TopWin 3 i Komax HMI
Veza: RS232/Ethernet TCP/IP
Maksimalna brzina: 7.9 m/s*
Visina fonta: 0.9 – 4.6 mm
Maksimalna visina fonta: 4.6 mm
Minimalni prečnik provodnika: 1.1mm
Minimalni prečnik: approx. 0.35mm²
Mastila: Na bazi boja/lagano pigmentirana
Komprimovani vazduh: Ne
Pošalji upit
M1630_Jet

ims 295 BC

Osnovni tehnički podaci

Integracija s Komax mašinom: TopWin/KappaWin
Veza: RS232/Ethernet TCP/IP
Maksimalna brzina: 8m/s* (315in./s)*
Visina fonta: 1.0mm (0.04in.)
Maksimalna visina fonta: 4.5mm (0.18in.)
Minimalni prečnik provodnika: 1.2mm (0.047in.)
Minimalni prečnik: approx. 0.35mm²
Mastila: Bez pigmenta/Semipigment
Komprimovani vazduh: Ne
Pošalji upit
komax-295-bc

ims 295 MC

Osnovni tehnički podaci

Integracija s Komax mašinom: TopWin/KappaWin
Veza: RS232/Ethernet TCP/IP
Maksimalna brzina: 8m/s* (315in./s)*
Visina fonta: 1.0mm (0.04in.)
Maksimalna visina fonta: 4.5mm (0.18in.)
Minimalni prečnik provodnika: 1.2mm (0.047in.)
Minimalni prečnik: approx. 0.35mm²
Mastila: Pigment
Komprimovani vazduh: 6bar (87psi), filter
Pošalji upit
komax-295-mc