Automatsko obostrano krimpovanje

Alpha 565

Potpuno automatizovana mašina za obradu žice za jednostrano ili obostrano postavljanje velikih terminala i gumica. Alpha 565 je veoma jednostavna za rukovanje i pruža pouzdanu proizvodnju. Rad pomoću ekrana osetljivog na dodir zahteva samo kratku obuku i podržan je intuitivnim sistemom za navođenje korisnika “Green Button. Ovaj sistem i inovativni HMI kontroler obezbeđuju veliku fleksibilnost i kratak period prilagođavanja. Druga izvanredna harakteristika je da je potpuno integrisano nadgledanje procesa od skidanja izolacije (odizolovanja) do gotovog krimpovanja.

Osnovni tehnički podaci

Poprečni preseci žice: 0.13 – 6 mm² (AWG 26 – 10) do 10mm² na zahtev
Raspon dužine: 60 – 65 000 mm
Potpuno skidanje izolacije: max. 29.5mm
Delimično skidanje izolacije: max. 35.5 mm
Sila krimpovanja: 1 – 22 kN
Procesni moduli strana 1/2: 4/3
Električne konekcije: 3 x 208 – 480 V/ 50 – 60 Hz / 5.6 k VA
Priključak za vaduh: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Težina (uključujući i 2 krimp modula): 1.40t

**Tačnost ponavljanja ± (0.2% + 1 mm [0.04in.])

Pošalji upit
 Alpha-560

Alpha 560

Potpuno automatizovana mašina za obradu žice za jednostrano ili obostrano postavljanje velikih terminala i gumica. Dve stanice obrađuju preseke žica do 16mm² (AWG 6). Alpha 560 je veoma jednostavna za rukovanje i pruža pouzdanu, robusnu proizvodnju. Rad pomoću ekrana osetljivog na dodir zahteva samo kratku obuku i podržan je intuitivnim sistemom za navođenje korisnika “Green Button. Ovaj sistem i inovativni HMI kontroler obezbeđuju veliku fleksibilnost i kratak period prilagođavanja. Druga izvanredna harakteristika je da je potpuno integrisano nadgledanje procesa od skidanja izolacije (odizolovanja) do gotovog krimpovanja.

Osnovni tehnički podaci

Poprečni preseci žice: 2.5 – 16 mm² (AWG 14 – 6)*
Spoljašnji prečnik žice: 3 – 8.5 mm (0.20 in.)
Raspon dužine: 60 – 8,000 mm; 12 m na zahtev
Potpuno skidanje izolacije: max. 29.5mm
Delimično skidanje izolacije: max. 35mm
Sila krimpovanja: 1 – 50 kN
Nivo buke: <80 dB (bez alata za krimpovanje)
Električne konekcije: 3 x 208 – 480 V/ 50 – 60 Hz / 5.6 k VA
Priključak za vaduh: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Težina (uključujući i 2 krimp modula): 1.40t

*Veoma tvrdi ili čvrsti kablovi se ne mogu obrađivati iako su navedeni u specifikaciji. Komax nudi testiranje izvodljivosti za prethodno testiranje. Obrada većih poprečnih preseka je moguća na zahtev.

**Tačnost ponavljanja ± (0.2% + 1 mm [0.04in.])

Pošalji upit
 Alpha-560

Alpha 550

Potpuno automatizovana mašina za obradu žice za jednostrano ili obostrano postavljanje velikih terminala i gumica. Dve stanice obrađuju preseke žica do 6mm² (Na zahtev do 10mm² ). Alpha 550 je veoma jednostavna za rukovanje i pruža pouzdanu, robusnu proizvodnju.

Osnovni tehnički podaci

Poprečni preseci žice: 0.13 – 6 mm² (AWG 26 – 10)
do 10 mm² (AWG 8) na zahtev
Spoljašnji prečnik žice: Max. 5.1 mm (0.20 in)
Raspon dužine: 60 – 65 000 mm (2.35 in – 213 ft); 12 m na zahtev
Potpuno skidanje izolacije: 0.1 – 29.5 mm (0.004 – 0.98 in)
Delimično skidanje izolacije: Max. 35.5 mm (1.4 in)
Sila krimpovanja: Max. 22 kN (max. 4946 lbf)
Nivo buke: <80 dB (bez alata za krimpovanje)
Električne konekcije: 3 x 208 – 480 V/ 50 – 60 Hz / 5.6 k VA
Priključak za vaduh: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Težina (uključujući i 2 krimp modula): 1.30t

*Veoma tvrdi ili čvrsti kablovi se ne mogu obrađivati iako su navedeni u specifikaciji. Komax nudi testiranje izvodljivosti za prethodno testiranje. Obrada većih poprečnih preseka je moguća na zahtev.

**Tačnost ponavljanja ± (0.2% + 1 mm [0.04in.])

Pošalji upit
 Alpha-550

Alpha 530

Alfa 530 – potpuno automatizovana mašina za obradu žice za jednostrano i dvostrano zakivanje i stavljanje gumica – ispunjava ove kriterije izdržljivom, moćnom tehnologijom. Osim toga, može da se učinkovito obradi: uvijanje krajeva žice, cinanje, stavljanje završnih stopica te plastičnih kućišta. Najviši zahtevi kvaliteta ispunjeni su svojim visokim stepenom sposobnosti procesa i mogućnošću naknadnog postavljanja opcija, kao šta su ACD i SQC.

Osnovni tehnički podaci

Poprečni preseci žice: 0,13 – 4mm2 AWG26-11
Potpuno skidanje izolacije: 0.1 – 15.5mm
Delimično skidanje izolacije: 15,5mm
Maksimalna brzina podavanja žice max. 9m/s
Električne konekcije: 3×208 – 480V 50/60Hz 5,6kVA
Priključak za vaduh: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Potrošnja vazduha: 7m3/h
Težina: 1300 Kg
Pošalji upit
 Alpha-530

Alpha 477

Ova mašina za automatsku obradu provodnika omogućava obradu dva provodnika u isto vreme pa može prema izboru spojiti dva provodnika u jedan kontakt ili proizvoditi provodnik sa jednim terminalom. Konverzija nije potrebna kod prebacivanja iz proizvodnje dva provodnika u jedan kontakt u proizvodnju sa jednim terminalom.

Osnovni tehnički podaci

Opseg dužine 60mm – 80000mm
Opcionalno od 35mm
Potpuno skidanje izolacije: 0.1–35mm
Prečnik provodnika 0.22mm² – 4mm²(AWG24–AWG12)
Opcija od 0.13mm² (AWG26)
Razmer prečnika > 1:4
Dupli krimp (žica A+B) < 6mm²
Maksimalna brzina podavanja žice max. 10m/s
Električne konekcije: 3×208 – 480V 50/60Hz 7kVA
Priključak za vaduh: 5 – 6 bar (73 – 116 psi)
Potrošnja vazduha: 22m3/h
Težina: 1900 Kg
Pošalji upit
 Alpha-477

Gamma 450

Potpuno automatizovana mašina za obradu žice za jednostrano i obostrano krimpovanje i postavljanje gumice – zadovoljava takve zahteve sa robusnom i inovativnom tehnologijom. Ovo je prva Komax mašina koja radi na novoj Komax HMI operativnoj platformi.

Osnovni tehnički podaci

Poprečni preseci žice: 0.13 – 4 mm² (AWG 26 – AWG 12)
Spoljašnji prečnik žice: max. 3.9 mm (0.15 in.)
Raspon dužine: 60 – 65.000 mm (2.35 in. – 213 ft)
Potpuno skidanje izolacije: 0.1 – 16.5mm (0.004 – 0.65 in.)*
Opciono dvostruko sečivo do 35mm
Delimično skidanje izolacije: 0.1 – 16.5mm (0.004 – 0.65 in. ) *
Opciono dvostruko sečivo do 21mm (S1) i 35mm (S2)
Sila krimpovanja: 1 – 22 kN
Procesni moduli: Strana 1 i strana 2 svaka po dve stanice
Nivo buke: <80 dB (bez alata za krimpovanje)
Električne konekcije: 3 × 208 – 480 V; 50/60 Hz; 2.5 kVA ili 3 × 400 V, 50/60 Hz, 2.5 kVA
Priključak za vaduh: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Preporučeni radni pritisak: 6 ± 0.5 bar (87 ±7.25 psi)
Korišćenje vazduha:
Obostrano krimpovanje: <6 m³/h (212 ft³/h)
Krimpovanje sa gumicom/krimpovanje sa gumicom: <9 m³/h (318 ft³/h)
Težina (uključujući i 2 krimp modula i 2 gumičara): 920 kg (2,028 lb)
Pošalji upit
 Komax Gamma 450

Gamma 255

Ova mašina prednjači u jednostavnosti operacija i fleksibilnosti. Bez obzira na zadatak od spajanja dva provodnika u jedan kontakt, isprepletanja provodnik ili pak lemljenja Gamma 255 ispunjava zadatak sa dodatnom kontrolom obrade.

Osnovni tehnički podaci

Opseg dužine 15mm – 10000mm
Potpuno skidanje izolacije: 0.1–15mm
Prečnik provodnika 0.0123 – 2.5 mm² (AWG36 – AWG14)
Maksimalna brzina podavanja žice max. 3m/s
Električne konekcije: 3×208 – 400V 50/60Hz
1×230V 50/60Hz
Priključak za vaduh: 4 – 6 bar (73 – 116 psi)
Potrošnja vazduha: 3m3/h
Težina: 70 Kg
Pošalji upit
Gamma 255