Softverska rešenja

U okviru svojih programa Mikom Electronic d.o.o. nudi različiti softver za povezivanje i praćenje rada pisača i mašina. Na temelju Vaših zahteva i potreba preporučamo program koji najbolje zadovoljava vaše potrebe.

Za Komax program imamo sledeća rešenja:

  • TopNet
  • TopWin
  • WPCS

TopNet omogućava pouzdanu i efektnu kontrolu proizvodnje te pripremu posla sa jednog mjesta (računara). Moguć je pregled nedovršeih poslova te nadgledanje statusa posla. Isto tako dostupni su i opisni podaci o žicama, terminalima, gumicama uključujući parametre kvalitete. Kod kreiranja posla može se optimizirati proizvodnja sa funkcijama filtriranja i sortiranja.

 

WPCS služi za razmenu podataka sa Komax mašinama. Administracija podataka se obavlja iz jednog centralnog mesta, pa je zbog toga jednostavnije kontrolirati proizvodnju i dolazi do veće produktivnosti. Osim nadgledanja proizvodnje mogu se zadati i specifični zadaci (job order) kod kojeg se mogu podesiti svi parametri potrebni za proizvodnju, od dužine žice, količine za izradu pa do načina obrade žice. Program može prikazati i informacije o trenutnom statusu, proizvodnji, kvaliteti kao i opis eventualnih grešaka.