OBRADA PROVODNIKA I KABLOVA

Sledeće područje kojim se firma Mikom Electronic d.o.o. bavi je područje obrade provodnika i kablova. S obzirom na širinu opreme koja je potrebna za ovo industrijsko područje, u našoj ponudi nalaze se proizvodi i oprema sledećih, u svetu priznatih proizvođača: