MECAL

Mecal je vodeći proizvođač opreme za zakivanje ele. završetaka na pripremljeni provodnik (skinuta izolacija). Njihovu ponudu možemo podeliti u tri velike grupe: