Страницата е во изработка


Понуда

Обработка на проводници и кабли

  • Машини за изработка на кабловски сетови - Komax, MCM Cosmic, TSK, Ondal, Kabatec
  • Преси и алати за прстени- Mecal
  • Одстранување на изолација , формирање на контакти  Zoller + Frochlich
  • Одстранувачи на изолација - MCM Cosmic
  • Машини за обработка на проводници - Rittmeyer
  • Можност за изнајмување на опрема


KBA Metronic индустриски штампачи

KBA Metronic Inkjet

Прав тест на технологијата е секојдневното користење во разни апликации. Победничка карактеристика на inkJET штампачите од KBA-Metronic е едноставност во користењето со помош на која може да се интегрира во сите производни линии. Цел систем на штампање има едноставен но робусен дизајн и заради тоа е доста сигурен. Боците со мастило исто така можат да бидат дополнети во текот на работењето на штампачот така да прекините во производството се минимални.

Економски неспоредлив

Преку интегрираниот систем за екстракција на разредувачот и повторната употреба е постигната висока економичност во работата. Намалената потрошувачла исто така значајно ја смалува емисијата на аеросоли и изложеноста на персоналот на испарувањата. Така да на компаниите многу му е олеснето планирањето на работните места и почитувањето на законите и прописите.


HSA Jet HP индустриско штампачи

HSA му пружи на корисниците решение прилагодено за обележување , кодирање , адресирање и слично. Без обзир дали вашето барање е обележување на едноставен текст или голем комплексен испис HSA System има решение. Да дознаете повеќе кликнете на иконите подолу.

*БРОШУРА НА КОМПЛЕТНИОТ HSA ПРОГРАМ(PDF)*