KOMAX

Dodaci i moduli

Za ostvarivanje efikasnosti i ekonomske proizvodnje potrebne su vam mašine visokih performansi koji ispunjavaju vaše potrebe. Komax je razvio upravo to za vas, sa svojim opsegom potpuno automatskih crimp mašina. Moduli različitih standarda omogućavaju da nadogradite i proširite svoje osnovne mašine za ispunjavanje vaših zahteva i zahteva vaših stranaka. Zahvaljujući integrisanom sistemu kontrole, možete uvek udovoljavati visokim zahtevima kvaliteta.

mci 711/721

Moduli zakivanja mci 712 i mci 722 su sinonimi za perfekciju u vezama terminala i provodnika. Kada se postavi na Komax potpuno automatizovana mašina i kombinuje sa integrisanim kvalitetom kontrole, ovi moduli proizvode zakivanja odličnog kvaliteta. Svi parametri prese su programirani i potpuno integrisani u korisnički software na Komax mašini.

mci 712/722

AEH-G i AEH-L moduli ferula omogućavaju ekonomično obrađivanje ferula. Odlika im je jednostavna integracija u automatsku Komax mašinu. Glavne karakteristike su mu ekonomično obrađivanje provodnika i ferula.

 

AEH-G

AEH-G i AEH-L moduli ferula omogućavaju ekonomično obrađivanje ferula. Odlika im je jednostavna integracija u automatsku Komax mašinu. Glavne karakteristike su mu ekonomično obrađivanje provodnika i ferula.

 

MIL Crimp Modul CM03

MIL CM03 modul zakivanja se upotrebljava u obrađivanju pinova i kontakta uključaka. Ovaj proizvod karakterše visok stepen kontrole obrade, jednostavnost operacije i mogućnost obrade različitih MIL zakivanja. Podešavanje visine zakivanja može biti izabrano u razmacima od 0.01mm.

 

mci 761

Mci761 je modul za dodavanje izolacijskog sloja na individualne provodnike. Nudi stepen udobnosti upravljanja koji pre nije bio postignut sa takvim modulima. Sa samo dva gumba i potenciometrom moguće je menjati parametre. Grafički displej na odabranom jeziku prikazuje informacije o trenutnom statusu proizvodnje. MCI intrfejs posebno je dizajniran za novu generaciju automatskih Komax mašina.

mci 792

Ovaj modul za izradu plastičnih košuljica može biti postavljen unutar nekoliko minuta na izradu druge varijacije košuljica. Visoke performanse navlačenja, jednostavan rad i pouzdanost glavne su odlike ovog uređaja. Pomoću "pull-off" testa koji je opcija moguće je kontrolisati jesu li košuljice navučene uspešno. Integracija u Topwin pruža jednostavno upravljanje u dvadeset jezika.

i

 

ioc 785

Kositarov sprej se ispušta u ravnomernom toku od vrha do dna. Zahvaljujući promenljivim podešavanjima brzine pumpe i izrazito preciznoj kontroli temperature kod sitnih provodnika isprepletenih u kabl ciljanje se može izvršiti u pouzdanom procesu. Posebno razvijen kanal cevke ima mogućnost za osiguravanje idealnog toka tako da dolazi do minimalnog stvaranja šljake. Može biti rastavljena bez alata, što znatno smanjuje vreme čišćenja.

Stanica za topljenje je kompaktnog dizajna. Ima mogućnost brzog menjanja prikladnih stavki za osiguravanje efikasnog konfigurisanja stanice. Da tečnost ne bi postala prevruća, rezervoar je postavljen daleko od stanice. Položaj rezervoara je takav da se može jednostavno čistiti i puniti.

 

Više informacija na www.komax.ch